Платформа за електронно назначаване на рецепти от лекари и изпълнението им от фармацевти.

Въведете девет цифрения код на рецептата:

ВХОД ЛЕКАРИ | РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕКАР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИ